بهسو

همکاری با ما

گروه ساختمانی بهسو از افراد و شرکت هایی که خود را متعهد به همکاری صادقانه و مشفقانه در جهت بالندگی هر چه بیشتر مجموعه می دانند در حوزه های معرفی و فروش محصولات، پیمانکاران و مجریان خدمات، مشارکت در ساخت، خرید و فروش و معاملات املاک دعوت به همکاری می نماید.

ما بر این باور هستیم که گروه ساختمانی بهسو فارغ از اینکه یک شرکت است؛ در ابتدا یک خانواده است و اعضای این خانواده با همکاری هم بحران هایی که پیش روی شرکت ها و سازمان های مختلف وجود دارد را با قدرت و دانش خود حل می کنند.

فرم همکاری با ما

ارسال