1389
 
 
شرح فعالیتهای شرکت در سال 1389
سال 1389 سال پایانی برنامه 5 ساله شرکت بهسوپویان بوده است. با شروع این سال همانند سال های قبل تلاش های مدیران برای انعقاد قراداد با سازمان های دولتی ادامه داشت و هم زمان توجه ویژه ای به اهداف برنامه 5 ساله شرکت وجود داشت اگرچه تبعات منفی ناشی از بحران کاری سال 1388 شرکت بهسوپویان و عدم پرداخت مطالبات این شرکت از سوی سازمان های دولتی همچنان دامن گیر مدیریت این شرکت بود اما برنامه ریزی ، تلاش و توکل مدیریت و پرسنل شرکت سبب شد تا این مجموعه بخش اعظمی از بحران ایجاد شده را پشت سر گذاشته و با انسجام بیشتر و همچنین ترميم کادر مدیریتی شرکت و ارتقا سطح علمی ایشان و از طرفی با افزایش سرمایه گذاری مالی جهت پاسخگویی به تعهدات مالی و نهایتاً بهره گیری از تجارب قبلی شرکت ، مجموعه بهسوپویان عزم خود را برای موفقیت بیش از پیش جزم نمود و با وجود اینکه در 2 سال آخر برنامه 5 ساله دوم موفقیت قابل توجهی در راستای توسعه شرکت و تحقق اهداف برنامه بدست نیامد و اين شركت 2 سال سختی را پشت سر گذاشت اما طرح های بسیاری برای برنامه 5 ساله سوم شرکت با محوریت توسعه فعالیت ها در بخش های دولتی و خصوصی و اجرای شیوه های نوین خدمات در پروژه ها در دست مطالعه می باشد که به امید خداوند متعال همزمان با آغاز سال 1390 طرح های مذکور عملیاتی خواهند شد . شایان ذکر است که شرکت بهسوپویان ضمن ادامه اجرای پروژه های منعقده در سال 1388 سه قراداد مهم با سازمان ملی جوانان ، شرکت سیمان تهران و شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران منعقد نمود ، البته اگر چه تعداد پروژه های اجرایی در سال 1389 نسبت به سال قبل کمتر بود لیکن حجم قرادادها و تعداد پرسنل آن به بیش از 2 برابر مقدار مشابه در سال 1388 رسید و این افتخار نشان از رشد و تثبیت جایگاه شرکت بهسوپویان در این صنف دارد . در پایان اعلام می دارد حجم قرادادهای شرکت بهسوپویان در سال 1389 به مبلغ حدود 20/000/000/000 ریال رسید . 


 

1394 © تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت بهسوپویان هست. طراحی و اجرا توسط پایدار سامانه