1388
 
 
شرح فعالیتهای شرکت در سال 1388
سال 1388 چهارمین سال برنامه 5 سال دوم شرکت بهسوپویان بوده است . ابتدای این سال هم زمان بود با ادامه بحران اقتصادی در کل دنیا و تبعات آن در کشور از طرف محدودیت های ایجاد شده از ناحیه دولت برای واگذاری این نوع خدمات به شرکت های خصوصی پیش از پیش شده بود البته مدیریت این شرکت بیش از سال های قبل تلاش خود را برای پیگیری اهداف کلان شرکت به نمایش گذاشته بود که در خصوص پرداختن به حقوق مادی و معنوی پرسنل در حد توان، شرکت هزینه ها و برنامه ریزی های ویژه ای را اختصاص داد و در بخش دیگر تلاش زیادی برای انعقاد قرارداد با سازمانهای دولتی و شرکتها و ادارات وجود داشت اما متاسفانه موفقیت زیادی حاصل نگردید و این شرکت با رکود نسبتاً قابل توجهی روبرو گردید و نهایتاً در خصوص ارائه خدمات به شهرستانهاي خارج از پایتخت و شرکتها ی خودروسازی نیز موفقیت حاصل نگردید . با وجود تمام مشکلات و مسائل مطرح شده شرکت بهسوپویان تلاش کرد تا ضمن اتمام پروژه های منعقده در سال 1387 قرادادهای جدیدی نیز در سال 1388 منعقد نماید که در این راستا 3 قرارداد با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، شرکت صنايع برق انرژی صبا و شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران منعقد نمود. لازم به ذکر است که حجم ريالي قرادادهای شرکت بهسوپویان در سال 1388 به مبلغی نزديك به 10/000/000/000 ریال رسید . 

 

1394 © تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت بهسوپویان هست. طراحی و اجرا توسط پایدار سامانه