1385
 
 
جهت شناساندن شرکت بهسوپویان به سازمانها شرکتها و موسسات تابعه دولت بنا براین نهاده شد که شرکت بهسوپویان نفوذ در بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات به بدنه دولت و قوه مقننه و قضائیه را از اصول کاری خود در پنج سـال دوم فعالیتهای خود قرارداده و دو پروژه ارائه خدمات پـشتیبانی ( اداری- نگهبانی – نامه رسانی – تشریفات و نظافت ) به ساختـمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اردیبهشت سال 1385 با حجم قراردادی پنج میلیارد ریالی با بیش از 100 نفر پرسنل و خدمات نامه رسانی در ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی در فروردین 1385 به مدت یک سال آغازی برای دستیابی به این مهم بود.
شرکت بهسوپویان توجه به گسترش فعالیتها در خارج از پایتخت و سازمانها و شرکتهای پردرآمد مانند شرکتهای خودروسازی و شرکتهای نفـت و گاز جنوب کشور را در برنامه کاری پنج ساله دوم خود قرارداده و به امـید خدا به آن هدف نیز دست خواهد یافت. شایان ذکر است که اهـداف قبلی شرکت همگی به قوت خود باقی است و تا دستیابی کامل به تمامی آنها تلاش خواهد شد.


 

1394 © تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت بهسوپویان هست. طراحی و اجرا توسط پایدار سامانه