1380
 
 
شرکت بهسوپویان از بدو تاسیس با برنامه ریزی دقیق و با تلاش فراوان در بسیاری از مناقصه های عمومی که در سازمان هــــای دولتی برگزار می شد شرکت می کرد و نهایتا یک ماه و نیم پس از تــاسیس در مناقصه خدماتی کلی منطقه 17 پستی که شـامل خدمات نظافت و آبدارخانه و باربری و نگهداری تاسیسـات و نگهداری و شستشوی صندوقهای شهری اداره کل منطقه 17 پستی و دفاتر تابعه مــی شد موفق گردید و قراردادی یک ساله از تـاریخ 1380/05/01 الی 1381/04/31 را که از طرف پست استان تهران و با تایید هیئت مدیره شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بود منعقد کرد و این آغازی بود بر فعالیتهای رسمی شرکت بهسوپویان در قالب قرارداد با سازمانهــای دولتی.

در مهر ماه سال 1380 پس از اینکه شرکت بهسوپویان در اولین آزمایش و محک خود پیروز گردیده بود در مناقصه ای دیگر موفق شد عهده دار انجام کلیه فـعالیتهای خدماتی و تاسیساتی و پشتیبانی اداره کـل منطقه 15 پستی دفاتر تابعه گردد و به این شکل ضمن گسترش فعالیــتها و زمینه سازی همکاری بیشتر با شرکت پست جمهری اسلامی قراردادی رســمی از تاریخ 1380/08/01 الی 1381/07/30 با منطقه 15 پستی منعقد کرد. 

1394 © تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت بهسوپویان هست. طراحی و اجرا توسط پایدار سامانه