خدمات عمومی و پشتیبانی
 
 
خدمات عمومی و پشتبانی شامل پیش خدمتی ، نظافت ساختمانها ، امور آبدارخانه ، نگهبانی ، نامه رسانی ، تلفنخانه ، امور دفتری ، تایپ و ... که به شرح ذیل می باشند :
 
 1. مدیریت ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی به پرسنل دفتر مرکزی با هماهنگی واحدهای تخصصی مربوطه
 2. مديريت امور نظافت، آبدارخانه، پذیرایی، رستوران، نقليه و اياب و ذهاب كاركنان
 3. هماهنگي در خصوص واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی به پیمانکاران خارج از مجموعه
 4. کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران متولی امور پشتیبانی و خدمات عمومی در حوزه ستاد
 5. همكاري در ارائه خدمات رفاهي و تسهيلات و كمك هاي غيرنقدي به كاركنان دفترمركزي
 6. نظارت در امرنقل و انتقال وسایل و لوازم و جمع آوری اثاثیه اسقاط و غیرقابل استفاده و تحویل آن به انبار
 7. نظارت بر امور مربوط به آبدارخانه و پذیرایی کارکنان دفتر مرکزی
 8. برنامه ريزي تأمين فضا و تدارك تجهيزات و امكانات و وسايل اداري و رفاهی مورد نیاز با همكاري اداره امور اداري و خدمات رفاهي
 9. نظارت بر  امر نگهداري ساختمان‌ها و وسايل و تأسيسات واحدهاي مختلف
 10. بازديد از ادارات و واحدهاي تابعه ستاد دفتر مركزي و بررسي و نظارت بر حسن ارائه خدمات عمومي و پشتيباني
 11. مدیریت بر امور پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی و انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، محل جلسات و امثالهم
 12. اجراي نظام بهداشت و ايمني محيط كار با نظارت و مشاركت اداره منابع انساني
 13. مديريت امور خريدهاي خارجي از مرحله تخصيص ارز تا ترخيص كالا و تحويل به متقاضي
 14. هماهنگي در خريد و تدارك اقلام ، ملزومات و تجهيزات مورد نياز دفتر مركزي
 15. طراحي و تدوين بانك اطلاعات تخصصي تأمين‌كنندگان داراي صلاحيت و توسعه و به‌هنگام‌سازي آنها جهت بهره‌برداری سریعتی و آسان تر
 16. انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق


 

1394 © تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت بهسوپویان هست. طراحی و اجرا توسط پایدار سامانه