هیئت مدیره
 
 
هیئت مدیره:
متشکل از چهار نفر : خانم نیلوفر علیپور(رئیس هیئت مدیره) - آقایان علی نوروزی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) - حسین شعبانیان ( قائم مقام و عضو هیئت مدیره) - محمد نوروزی ( معاونت مالی و عضو هیئت مدیره) می باشند. این هیئت مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری شرکت می باشند و جلسات مرتب هفتگی سهامداران اصلی شرکت که برای پیشبرد اهداف شرکت نقش مهمی دارند مرتباً برگذار می شود اعضای هیئت مدیره از تجارب قوی برخوردارند و میانگین سطح تحصیلات ایشان کارشناسی می باشد.

هیئت اجرایی:
متشکل از هجده نفر: مدیر عامل ، معاونت اداری مالی، بازرس، حسابدار،امور اداری و نمایندگان اجرایی شرکت در سازمان های طرف قرارداد می باشند. هیئت اجرایی بازوی اجرایی تصمیمات هیئت مدیره است و اعضاء این هیئت نیز هر کدام با کارنامه قابل قبولی از شرکتهای مختلف به استخدام این شرکت درآمده اند و مشغول ارائه خدمات هستند. همچنین اکثر اعضای هیئت اجرایی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی می باشند و میانگین سنی ایشان 35 می باشد.

پرسنل اجرایی(اعضا):
این رکن از شرکت به تعداد 1600 نفر پرسنل زحمتکش و خدوم شرکت بهسوپویان ر ا شامل می گردد که در واقع ولینعمتان شرکت می باشند و شرکت بسیاری از پیشر فت های خو را مدیون زحمات این عزیزان می باشد. هم اکنون این پرسنل در سازمان های مختلف مشغول به ارائه خدمات می باشند و میانگین سطح تحصیلات ایشان اول دبیرستان می باشند.
 
نیلوفر علیپور

کارشناسی ریاضی کاربردی

رئیس هیئت مدیره

 
علی نوروزی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مدیر عامل

 
حسین شعبانیان

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

عضو هیئت مدیره

 
محمد نوروزی

کارشناسی مهندسی عمران

عضو هیئت مدیره

 

1394 © تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت بهسوپویان هست. طراحی و اجرا توسط پایدار سامانه